Hotline: (0258) 3813 758

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VÀ TRIỂN LÃM “TRỞ VỀ VỚI DI SẢN VĂN HÓA RAGLAI Ở KHÁNH HÒA”

Ngày 07/6/2024, tại danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế và Viện Nghiên cứu châu Á (thuộc Đại học Aix - Marseille) tổ chức chương trình Tọa đàm và Triển lãm với chủ đề “Trở về với di sản văn hóa Raglai ở Khánh Hòa”.