Hotline: (0258) 3813 758

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI DI TÍCH THÁP BÀ VÀ DANH THẮNG HÒN CHỒNG, PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC, THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2023

05/01/2023 00:00        
Đọc tin

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 1