Hotline: (0258) 3813 758

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI DI TÍCH THÁP BÀ VÀ DANH THẮNG HÒN CHỒNG, PHƯỜNG VĨNH PHƯỚC, THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM 2023

05/01/2023 00:00        
Đọc tin

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá: 1
 

Tin khác

breaker
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
Ngày 30/12/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022