Hotline: (0258) 3813 758

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2022

30/11/2022 00:00        
Đọc tin

Bài viết được đánh giá:
Tổng số đánh giá:
 

Tin khác

breaker
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
Ngày 30/12/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý III/2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2022
Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ II/2022
Ngày 11/7/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích công khai dự toán thu chi ngân sách Quý II/2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
Ngày 26/4/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-BTDT về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa