Hotline: (0258) 3813 758
HÒN CHỒNG – HÒN ĐỎ
03/11/2020
Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ nằm bên bờ vịnh Nha Trang, thuộc hai phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Danh thắng gồm: Hòn Chồng, Hòn Đỏ và Hội quán vịnh Nha Trang. Năm 1998, danh thắng được xếp hạng Di tích Quốc gia.