Thực hiện Công văn số 445/SVHTT-QLVHGD ngày 05/3/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội Dinh Cô – Long Hải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) năm 2021, Trung tâm Bảo tồn di tích thông báo như sau:

CV_270