Thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL, ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh”, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa phục vụ nhân dân và khách tham quan tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng từ ngày 07 tháng 02 năm 2020./.

Xem thêm chi tiết tại đây: https://bvhttdl.gov.vn/bo-truong-bo-vhttdl-tiep-tuc-gui-cong-dien-ve-viec-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-cua-virus-corona-trong-hoat-dong-le-hoi-di-tich-20200206200658218.htm