Địa điểm: xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian: Do Chánh sứ Nguyễn Huy Oánh soạn năm 1765 – 1768.
Giá trị tiêu biểu: Bản sao duy nhất Hành trình đi sứ Trung Hoa là tập tư liệu độc đáo hiện còn lưu giữ, tổng hợp đầy đủ về hành trình đi sứ Trung Hoa có giá trị nhiều mặt: từ địa lý học đến sử học, dân tộc học và mỹ thuật văn học. Đây là tập tư liệu còn lưu giữ của một dòng họ về quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Hoa, một hình thức ngoại giao mà ngày nay không còn tồn tại. Là tư liệu quý hiếm về hành trình đi sứ thế kỷ XVIII, được lưu giữ trong dòng họ của chính vị sứ thần xưa – dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản tư liệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2018.

Theo nguồn Cục Di sản văn hóa 

Tham khảo thêm tại :http://dch.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1492&c=43