Đình Trường Lạc tọa lạc tại thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ trên Sắc phong sớm nhất mà đình Trường Lạc được vua Tự Đức ban tặng vào năm 1852, ta có thể đoán định niên đại khởi dựng khoảng đầu thế kỷ XIX. Trước kia, đình Trường Lạc tọa lạc tại thôn Trường Lộc thượng, thuộc tổng Vĩnh Phước, huyện Phước Điền. Năm 1875, được đổi tên là Trường Lạc; do đình nằm ở vị trí thấp, ngập nước, nên nhân dân trong thôn quyết định dời đình đến tổ  25, thôn Trường Lạc ngày nay.

Đình Trường Lạc thờ Thành Hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền , Thiên Y A Na…

Hiện nay đình còn lưu giữ 01 chiếu chỉ của vua Minh Mạng và 12 sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng. Chiếu chỉ của vua Minh Mạng chữ bị mờ không đọc được; các sắc phong gồm:
– Sắc Tự Đức năm thứ 5 (1852) ban cho Bổn Cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Tự Đức năm thứ 5 (1852) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Tự Đức năm thứ 5 (1852) ban cho Cao Các;
– Sắc Tự Đức năm thứ 33 (1880) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Tự Đức năm thứ 33 (1880) ban cho Bổn cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) ban cho các Bổn cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Duy Tân năm thứ 3 (1909) ban cho Bổn cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Duy Tân năm thứ 3 (1909) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) ban cho Đại Càn Quốc Gia Nam Hải tứ vị;
– Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) ban cho Bổn cảnh Thành Hoàng.

Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo vào những năm: Đinh Dậu (1897); năm 1907; năm Kỷ Dậu tu sửa miếu Tiền hiền; năm 1977, trùng tu miếu Thiên Y; năm 2013, xây dựng miếu Ngũ Hành và miếu Sơn Lâm.

Đình Trường Lạc quay theo hướng Nam, tọa lạc trên khuôn viên đất với tổng diện tích 5.125 m2. Mặt bằng tổng thể gồm: Nghi môn, trụ cờ, Án phong, Đại đình, miếu Tiền hiền, Miếu Thiên Y, miếu ông Hổ và miếu Ngũ Hành.

Mặt bằng tổng thể đình Trường Lạc 

Hàng năm, đình Trường Lạc tổ chức lễ hội vào ngày 19 và 20/02 Âm lịch.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi hoạt động cách mạng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng ở địa phương. Tháng Tám 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng nghìn quần chúng nhân dân thuộc tổng Vĩnh Phước đã tập hợp lực lượng tại đình Trường Lạc để tham gia khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 2007, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xếp hạng đình Trường Lạc là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh tại quyết định số:1523/QĐ-UBND ngày 22/8/2007.

  Bá Trung Toản