Đình Phú Nông tọa lạc ở thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố nha trang, tỉnh Khánh Hòa; vào đầu triều Nguyễn thuộc Hoa Nông thôn, thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh.

Dựa trên sắc phong sớm nhất (năm 1852) hiện còn lưu giữ tại đình, chúng ta có thể đình Phú Nông được khởi dựng khoảng đầu thế kỷ XIX để thờ Bản Cảnh Thành Hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền, Thần Nông, Sơn lâm, Thổ công…

Đình Phú Nông nằm ở đầu làng, trong khuôn viên rộng 882,5m2, quay về hướng Đông Bắc và ở dưới tán những cây me cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Đình Phú Nông có bố cục mặt bằng như sau: Nghi môn, miếu Sơn lâm, Án phong, Tiền tế, Chính điện, nhà Tiền hiền, miếu Thổ Công.

Những giá trị kiến trúc nghệ thuật được lưu giữ tại đình Phú Nông

Di tích đình Phú Nông không chỉ mang nét đẹp thẩm mỹ mà còn lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể của làng: sắc phong, hoành phi, câu đối Hán Nôm, khám thờ thần, long đình, lọng, lỗ bộ, chiêng, trống, thanh la, nghi thức cúng, các bài văn cúng, nhạc cúng… Các sắc phong đình Phú Nông:
– Sắc Tự Đức năm thứ 5 (1852) phong cho Thành hoàng;
– Sắc Tự Đức năm thứ 33 (1880) phong cho Thành hoàng;
– Sắc Đồng Khánh năm thứ 02 (1887) phong cho Thành hoàng;
– Sắc Duy Tân năm thứ 03 (1909) phong cho Thành hoàng;
– Sắc Khải Định năm thứ 09 (1924) phong cho Thành hoàng;

Hàng năm, nhân dân thôn Phú Nông tổ chức lễ hội cúng Xuân tại đình vào dịp tháng 03 Âm lịch.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, di tích còn là nơi diễn ra một số sự kiện lịch sử của địa phương:

Trong Mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa 101 ngày đêm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (23/10/1945 đến đầu tháng 02/1946), đình là cơ sở liên lạc, là điểm tập kết, tiếp tế nhân lực, vật lực cho chiến trường.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình Phú Nông là nơi cất dấu tài liệu và hội họp của cán bộ cách mạng địa phương.

Đình Phú Nông là một ngôi đình cổ của vùng đất Khánh Hòa, chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, tín ngưỡng và kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt là về giá trị lịch sử, nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Chính vì vậy, ngày 22/28/2007 đình Phú Nông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND, xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

                                                                   Nguyễn Chí Khải