Đình ở phía nam của thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bình Khánh xưa theo sắc phong Tự Đức năm thứ năm thuộc xã An Lộc, huyện Phước Điền, đến đời Tự Đức thứ ba mươi ba là xã Bình Lộc, huyện Phước Điền và đến đời vua Duy Tân năm thứ ba thuộc xã Bình Khánh, phủ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo các cụ hào lão ngày trước thôn còn có tên là làng Bình Khê.

Đình Bình Khánh quay hướng Đông Nam, trong khuôn viên rộng  1.397m2 . Đình Bình Khánh được xây dựng từ khi nào các cụ trong thôn không nhớ rõ, dựa vào sắc phong có thể thấy đình xây dựng cách đây khoảng hơn hai trăm năm. Đến nay, dân làng chỉ nhớ đình đã được di chuyển vị trí bốn lần; lần trùng tu gần đây nhất là năm 1998.

Đình Bình Khánh thờ phụng Thành Hoàng, Tiền hiền, Hậu hiền, Sơn lâm, Thổ Công, Ngũ hành, Đại càn quốc gia Nam hải tứ vị, Cao các.

Ngày nay, đình Bình Khánh còn gìn giữ được các câu đối, lư hương, chân đèn, mõ, chiêng, thanh la và 13 sắc phong do các đời vua triều Nguyễn ban. Các sắc phong cho phép nhân dân tiếp tục thờ cúng các vị thần tại đình. Theo các cụ hào lão kể lại: ngày xưa đình Bình Khánh có 16 sắc phong, nhưng trải qua thời gian, do nhiều nguyên nhân đến nay chỉ còn lưu giữ được 13 sắc của đình. Hiện các sắc phong đã bị mối mọt ăn hư hỏng nặng, có một số sắc đã bị ăn mất chữ viết. Các sắc phong gồm:
– Ba sắc Tự Đức năm thứ 5 (1852) phong cho Bản cảnh Thành hoàng, Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị  và Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi.
– Hai sắc Tự Đức năm thứ 33 (1880) phong cho thần Cao Các, Bản cảnh Thành Hoàng, Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị và Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi.
– Hai sắc Duy Tân năm thứ 3 (1909) phong cho thần Cao Các, Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị và Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi.
– Hai sắc Đồng Khánh năm thứ 2 (1887) phong cho thần Cao Các, Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị và Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi.
– Bốn sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) phong cho thần Cao Các, Thành Hoàng và Đại càn quốc gia Nam Hải tứ vị.

Theo truyền thống hàng năm lễ hội đình Bình Khánh diễn ra ba ngày từ 23/2 đến 25/2 Âm lịch. Đây là lễ cúng Xuân cầu an.

Ngày 18/11/2008, đình Bình Khánh được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, tại quyết định số 2853/QĐ-UBND.

  Nguyễn Thị Hồng Tâm