Giờ mở/ đóng cửa 2 điểm tham quan:
+ Mở cửa lúc: 6g00;
+ Đóng cửa lúc: 18g00.

Giá vé điểm tham quan: 22.000 VNĐ ( Hai mươi hai nghìn đồng)
   Đã có phí bảo hiểm tai nạn 2.000 VNĐ 

Giá vé thuyết minh điểm tham quan: 50.000 VNĐ/ lượt.

Nội quy tham quan: Niêm yết tại 02 điểm tham quan.

Ưu đãi : Thực hiện theo Nghị quyết số 25, ngày 13-12-2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.