Địa điểm: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Thời gian: thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX.
Giá trị tiêu biểu: Là khối mộc bản duy nhất, cổ nhất về giáo dục, văn hóa của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt Nam. Chất liệu ván in với tuổi thọ/niên đại và các dấu hiệu về phong cách, kỹ thuật tạo tác khẳng định tính xác thực của chúng. Có ý nghĩa quốc tế và phản ảnh đầy đủ hình thức của những cuốn sách cổ ở khu vực đồng văn Đông Á.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á -Thái Bình Dương năm 2016.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại:http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1185&c=43