Địa điểm: Trung tâm lưu trữ quốc gia I (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Thời gian: hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 – 1945).
Giá trị tiêu biểu: là loại hình tài liệu Hán – Nôm với 773 tập tương đương khoảng 85.000 văn bản; là các văn bản hành chính do các Hoàng đế ban hành, các cơ quan trong hệ thống chính quyền đệ trình lên Hoàng đế phê duyệt bằng mực son và một số văn kiện ngoại giao; sử dụng 4 loại chữ viết là chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. Châu bản triều Nguyễn là khối tài liệu hành chính lưu giữ đầy đủ và hoàn chỉnh về một triều đại phong kiến ở Việt Nam; có tính xác thực, tính quý hiếm, tính toàn vẹn và mang ý nghĩa quốc tế.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2014.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=887&c=43