Địa điểm: tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thời gian: Phần lớn thơ văn được trang trí “nhất thi nhất họa” và “nhất tự nhất họa” được hình thành trên các công trình kiến trúc được xây dựng dưới thời vua Nguyễn (1802-1945).
Giá trị tiêu biểu: Di sản tư liệu hệ thống di sản thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế có tính xác thực, có giá trị rất độc đáo và không thể thay thế. Di sản đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn đến một giai đoạn phát triển lịch sử mỹ thuật kiến trúc trang trí của Việt Nam. Đây là một di sản tư liệu chân xác hàm chứa một nội dung giá trị được lưu giữ bằng những tác phẩm nghệ thuật vô giá: những bức tranh, những bức thư pháp được các nghệ nhân tài hoa chạm khảm trên một loại gỗ quý và bền như sắt thép (lim: thiết mộc) để trang hoàng làm tôn vinh giá trị của các công trình kiến trúc cung đình Huế.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á -Thái Bình Dương năm 2016.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1146&c=43