Địa điểm: đền Phù Đổng, huyện Gia Lâm và đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Thời gian: diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/4 Âm lịch tại đền Phù Đổng (Thánh sinh) và từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng, tại đền Sóc (Thánh hóa).
Giá trị tiêu biểu: là lễ hội truyền thống để tưởng nhớ vị thần Thánh Gióng bất tử bảo hộ mùa màng, hòa bình cho đất nước, thịnh vượng cho muôn dân; một Hội trận được trình diễn bằng một hệ thống biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt, được cộng đồng bảo tồn nguyên giá trị cho tới ngày nay.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2010.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=346&c=38