Địa điểm: 21 tỉnh thành ở miền Nam.
Thời gian: cuối thế kỷ XIX.
Giá trị tiêu biểu: phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân mở đất phương Nam. Trên cơ sở nhạc Lễ, nhạc Cung đình triều Nguyễn và âm nhạc dân gian miền Trung, miền Nam, nên Đờn ca tài tử vừa có tính bình dân, vừa mang tính bác học. Di sản không ngừng được sáng tạo nhờ tính “ngẫu hứng”, “biến hóa lòng bản” theo cảm xúc từ 20 bài gốc (bài Tổ) và 72 bài nhạc cổ.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=771&c=38