Địa điểm: 49 làng Quan họ gốc thuộc xứ Kinh Bắc (gồm hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay).
Thời gian: diễn ra vào mùa Xuân và mùa Thu hàng năm.
Giá trị tiêu biểu: Quan họ là hình thức hát giao duyên, được coi là loại hình nghệ thuật cốt lõi của văn hóa vùng Kinh Bắc ngàn năm văn hiến.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2009.

Tổng hợp tư liệu Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại:http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=342&c=38