Địa điểm: huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Thời gian: được hình thành với tuổi địa chất hơn 250 triệu năm.
Giá trị tiêu biểu: Là hình mẫu nổi bật về sự tương tác giữa con người và môi trường qua thời gian ở khu vực Ðông – Nam Á trải qua hơn 30.000 năm phát triển, là nơi có giá trị lịch sử và văn hóa vô giá, kho thông tin nguyên vẹn về truyền thống cư trú của loài người; là một trong số ít các địa điểm có giá trị ở Ðông – Nam Á giữ được các đặc điểm ban đầu mà không bị ảnh hưởng lớn bởi con người và các tác nhân khác. Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận về giá trị văn hóa, vẻ đẹp thẩm mỹ và địa chất – địa mạo và trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

 Tham khảo tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=967&c=27