Địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian: hình thành trong khoảng thế kỷ XV- XVI, thịnh đạt trong thế kỷ XVII – XVIII.
Giá trị tiêu biểu: là một sự biểu thị vật chất nổi bật của sự hòa trộn các nền văn hóa vượt thời gian tại một thương cảng quốc tế; là một điển hình nổi bật về bảo tồn một thương cảng châu Á cổ truyền.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=338&c=27