VĂN MIẾU DIÊN KHÁNH

Khánh Hòa là xứ Trầm hương Non cao biển rộng người thương đi về Yến sào ngon ngọt tình quê Sông sâu đá tạc lời thề nước non. Câu ca dao giới thiệu về Khánh Hòa, một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ nổi tiếng với những sản vật cao cấp như yến sào, trầm hương, tô hạp … nơi có những vịnh biển đẹp nổi tiếng, có giá trị về kinh tế, quốc phòng như: vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh và Khánh Hòa cũng hội tụ, lưu giữ khá đầy đủ những di sản...

Chi tiết