CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM:

Ban giám đốc : 1 giám đốc và 2 phó giám đốc
1. Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn di tích
2. Phòng Kế toán
3. Phòng Hành chính – Quản trị
4. BQL Di tích Tháp Bà
5. BQL Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ
6. Văn phòng Dịch vụ du lịch
7. Đội Bảo vệ chuyên trách

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Trung tâm Bảo tồn di tích là đơn vị sự nhiệp, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản giao dịch riêng

– Chức năng:

+ Tổ chức kiểm kê di tích, thống kê và lập hồ sơ di tích trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng công nhận giá trị di tích. Phân loại, lưu trữ tài liệu di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

+ Kiểm tra các di tích đã xếp hạng, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện công tác bảo vệ, tu bổ di tích theo quy định.

+ Tổ chức khai thác và phát huy giá tri lịch sử, văn hóa các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích Tháp Bà, danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ, như: Giữ xe, cho thuê mặt bằng, giải khát, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá du lịch đáp ứng nhu cầu của khách đến tham quan và tăng nguồn thu sự nghiệp.

          Đến năm 2017, Trung tâm đã lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng 16 di tích quốc gia và 172 di tích cấp tỉnh. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã được quan tâm, như: tu bổ, tôn tạo di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng, đình Phú Cang, Văn miếu Diên Khánh, Lăng Bà Vú, Phủ đường Ninh Hòa, đình Phú Lộc, đình Cửu Lợi, Văn chỉ Vĩnh Xương, đình Phụng Cang…

Các di tích đã xếp hạng phát huy có hiệu quả các giá trị lịch sử – văn hóa và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Riêng di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng hàng năm đón trên hai triệu lượt khách tham quan và hành hương. Song song đó, Trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng để phục vụ du lịch tại điểm như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm, múa Chăm, tượng điêu khắc Chăm tại Tháp bà; biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại Hội quán vịnh Nha Trang; nghệ thuật tranh cát, thư pháp, gốm mỹ thuật, các sản vật đặc trưng vùng đất Khánh Hòa như: Trầm hương, Yến sào… qua đó giới thiệu được nhiều nét văn hóa đặc sắc của Khánh Hòa đến du khách./.