Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tại công văn số 484/SVHTT-QLVHGĐ ngày 17/3/2020 về việc tổ chức hoạt động tại di tích Tháp Bà, Am Chúa, Hòn Chồng; để góp phần giảm thiểu tối đa sự lây lan của dịch bệnh Covid 19, Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa sẽ dừng đón khách du lịch đến tham quan di tích Tháp Bà và danh thắng Hòn Chồng từ ngày 19/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa trân trọng thông báo!