THÔNG BÁO TẠM DỪNG PHỤC VỤ KHÁCH THAM QUAN
TẠI DI TÍCH THÁP BÀ PONAGAR VÀ DANH THẮNG HÒN CHỒNG

          Thực hiện Công điện số 36/ CĐ – BVHTTDL, ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ” Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích- văn hóa, danh lam thắng cảnh”, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa tạm dừng phục vụ nhân dân và du khách tham quan tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng từ ngày 04 tháng 02 năm 2020./.

Xem thêm chi tiết tại đây: http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/31102