Miếu Cây Ké tọa lạc trong khóm Phú Lộc Tây 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Miếu còn có tên gọi là miếu Thiên Y A Na, hay miếu Ấp Trung, được xây dựng vào thế kỷ XIX để thờ Bà Thiên Y A Na. Ngoài ra, miếu còn phối thờ Tôn Thần Thanh Linh Thuần Đức, Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần, Thần Đương Cảnh Thành Hoàng.

Hiện nay, Miếu còn lưu giữ 06 sắc phong do vua Khải Định ban tặng, gồm:
– Sắc Khải Định năm thứ 2 (1917) phong cho Thiên Y A Na;
– Sắc Khải Định năm thứ 2 (1917) phong cho Thanh Linh Thuần Đức;
– Sắc Khải Định năm thứ 2 (1917) phong cho Thái giám Bạch Mã;
– Sắc Khải Định năm thứ 2 (1917) phong cho Đương cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) phong cho Thanh Linh Thuần Đức, Bạch Mã Thái giám, Bản cảnh Thành Hoàng;
– Sắc Khải Định năm thứ 9 (1924) phong cho Thiên Y A Na.

Trải qua thời gian miếu được tu bổ nhiều lần vào các năm:
– Năm 1914 (Giáp Dần ngũ nguyệt cát nhật tu tạo cổ lầu – ngày đẹp tháng 5 năm 1914 trùng tu cổ lầu);
– Năm 1938 (Mậu Dần niên tu tạo);
– Năm 1974 thay toàn bộ ngói vảy bằng ngói xi măng;
– Năm 2000 xây dựng lại nghi môn.

Di tích quay hướng tây, tổng diện tích khu đất 1.501,2m2; miếu gồm có các hạng mục công trình như Nghi môn, Tiền tế, Chính điện, nhà thờ Tiền hiền, nhà Đông.

Hàng năm, di tích được tổ chức cúng Xuân và cúng Thu “Xuân Thu nhị kỳ”, ngày tổ chức lễ hội tùy năm chọn ngày tốt trong tháng mùa Xuân và mùa Thu; tùy thuộc điều kiện kinh tế từng năm mà tổ chức hát bội.

Ghi nhận những giá trị lịch sử – văn hóa của di tích, năm 2005 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND xếp hạng miếu Cây Ké là di tích cấp tỉnh.

                                                                             Hoàng Quý