Tại Jeju, Hàn Quốc, chiều ngày 7/12 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003, “Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam” trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tham dự bảo vệ hồ sơ “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam”, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên làm trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Cục Di sản văn hóa; ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu lãnh đạo tỉnh Bình Định là đại diện tỉnh bạn có chung di sản văn hóa nghệ thuật Bài Chòi.

Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (gọi tắt là UNESCO) đã nhất trí ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam ở 9 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa). Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định giá trị nghệ thuật của Bài Chòi và góp phần bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Hát Xoan chính thức vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Cũng tại phiên họp trên, ngày 8/12/2017 di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan chính thức được UNESCO đưa ra khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp và ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Tổng hợp theo nguồn Cục Di sản văn hóa