Địa điểm: tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thời gian thực hiện: thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, sử dụng phổ biến dưới triều Nguyễn.
Giá trị tiêu biểu: Đây là 34.555 bản khắc mộc bản được khắc ngược trên gỗ để in ra các sách chữ Hán Nôm; bản in sách cổ đã giúp lưu lại những tác phẩm chính văn, chính sử do triều Nguyễn biên soạn, các sách kinh điển và sách lịch sử. Ngoài giá trị về mặt sử liệu, còn có giá trị về địa lý, chính trị xã hội, quân sự, pháp chế, văn hóa giáo dục, tư tưởng triết học – tôn giáo, ngôn ngữ, văn thơ, quan hệ quốc tế, nghệ thuật và kỹ thuật chế tác.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới năm 2009.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=668&c=43