Địa điểm: tỉnh Phú Thọ.
Thời gian: khởi nguồn từ hình thức hát thờ các Vua Hùng ở nước ta, trình diễn vào mùa Xuân.
Giá trị tiêu biểu: Dân gian quan niệm, Hát Xoan do vua Hùng truyền dạy, để hát thờ tổ tông người Lạc Việt. Vì vậy, đối với người dân trên đất Văn Lang thuở xưa và người dân Phú Thọ ngày nay, không có nghệ thuật hát thờ nào linh thiêng và quyến rũ họ bằng nghệ thuật Hát Xoan.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể  đại diện của nhân loại năm 2017.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dch.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=1454&c=38