Địa điểm: Ca trù hiện có ở 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung ở các tỉnh miền Bắc.
Thời gian: từ thế kỷ XV, Ca trù đã có mặt trong văn hóa Việt Nam.
Giá trị tiêu biểu: Là loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, độc đáo và có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam; gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, tư tưởng, triết lý sống của người Việt. Từ Ca trù, thể thơ hát nói độc đáo ra đời và có vị trí sáng giá trong dòng văn học chữ Nôm của dân tộc. Về mặt âm nhạc, đàn Đáy và Phách đã trở thành những nhạc khí đặc trưng của Ca trù, góp phần đưa Ca trù trở nên một thể loại thanh nhạc kinh điển của Việt Nam.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại năm 2009.

Tổng hợp tư liệu Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=345&c=40