Địa điểm: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.
Thời gian: đề danh, tôn vinh các trí thức Nho học đỗ đạt từ năm 1442 đến năm 1779.
Giá trị tiêu biểu: Văn Miếu hiện đang lưu giữ 82 tấm bia đá có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật đặc sắc; thể hiện truyền thống hiếu học, quý trọng và đào tạo nhân tài của dân tộc Việt Nam.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2010.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=470&c=43