Địa điểm: đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ và những nơi thờ Vua Hùng trên cả nước.
Thời gian: lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 Âm lịch hàng năm. Dân gian Việt Nam có câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”
Giá trị tiêu biểu: Việc thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có ý nghĩa thể hiện sự biết ơn đối với vị thủy tổ, giáo dục sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là điểm tựa tinh thần tạo sức mạnh đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại năm 2012.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại:http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=621&c=38