Địa điểm: thuộc 5 tỉnh vùng Tây Nguyên (Kon Tum- Gia Lai- Đăk Lăk- Đăk Nông và Lâm Đồng).
Thời gian: diễn ra gắn bó mật thiết với cuộc sống hằng ngày của cư dân và chu kỳ các mùa trong năm.
Giá trị tiêu biểu: Cồng chiêng gắn với Tây Nguyên như một phần không thể thiếu trong suốt vòng đời mỗi con người và trong hầu như tất cả các sự kiện quan trọng của cộng đồng. Đó là những tín ngưỡng hình thành nên một thế giới thần bí, nơi mà những chiếc cồng chiêng là chiếc cầu nối thông linh giữa con người với thần linh và thế giới siêu nhiên.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại năm 2005.

Tổng cục tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=344&c=38