Địa điểm: hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Thời gian: được cộng đồng người Nghệ Tĩnh sáng tạo ra từ hàng trăm năm nay.
Giá trị tiêu biểu: Ví, giặm là 2 lối hát dân ca không nhạc đệm được người dân sáng tạo trong lao động và đời sống thường nhật như lúc ru con, làm ruộng, chèo thuyền, quay tơ, dệt vải, … Thực hành Dân ca Ví, Giặm có 260 làng ở hai bên bờ sông Lam và sông La. Dân ca Ví, Giặm gắn liền với lối sống và tập quán của cộng đồng người Nghệ Tĩnh, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống đương đại, nên luôn được trao truyền, bảo tồn và phát huy.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại năm 2014.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=966&c=38