Địa điểm: tỉnh Quảng Bình.
Thời gian: Có tuổi địa chất trên 400 triệu năm.
Giá trị tiêu biểu: về địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và Đa dạng sinh học. Là một tập hợp bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất; có hệ động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới; có các loại hang động, sông ngầm với hơn 300 hang động lớn nhỏ và được mệnh danh là “Vương quốc hang động”.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003 và năm 2015.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo têm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=339&c=27