Địa điểm: tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thời gian xây dựng: Trong gần 400 năm (1558-1945), Huế là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn.
Giá trị tiêu biểu: bằng chứng nổi bật của quyền lực phong kiến Việt Nam đã mất mà đỉnh cao của nó vào đầu thế kỷ XIX; là một ví dụ nổi bật của một kinh đô phong kiến phương Đông.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Thêm khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=335&c=27