Địa điểm: quận Ba Đình – Hà Nội.
Thời gian: xây dựng làm kinh đô của quốc gia Đại Việt từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII.
Giá trị tiêu biểu: minh chứng cho sự giao lưu giữa các ảnh hưởng đến chủ yếu từ Trung Quốc ở phía Bắc và Vương quốc Champa ở phía Nam; minh chứng cho truyền thống văn hóa lâu dài của người dân Việt được thành lập ở đồng bằng sông Hồng, đó là một trung tâm quyền lực liên tục từ thế kỷ VII cho đến ngày nay; liên quan trực tiếp tới nhiều sự kiện văn hóa – lịch sử quan trọng của đất nước.
Năm công nhận: UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010.

Tổng hợp tư liệu nguồn Cục Di sản Văn hóa

Tham khảo thêm tại: http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=340&c=27